潇湘引原文,翻译,赏析_拼音版_作者熙让-唐诗宋词鉴赏网 

潇湘引

作者:熙让 朝代:
潇湘引原文
竹枝冬月霜梢头,帝子当年泣离愁, 试看颗颗斑竹泪,点点相思寄幽柔。 夫人披袆折白芷,莫怨湘君往迟迟, 君山台下奏瑶曲,长恨罗裳泪沾湿。 潇湘月夜美,试取一樽潇湘水, 水自清明少泪痕,一夜长飞瑶池北。 生时犹未尽颜欢,楚云漫天情何堪, 江娥素女总不见,但闻空山响惊蝉。 君山飘飖雨,往来烟尘生死旅, 九天欲探高几何,四水难测深若许。 春来百花姹,秀水清如画, 闲思涉江采芙蓉,却恐江心湿罗袜。 碧玉簪成素丝绾,陆离锦饰玄乌褂, 三月风吹动桑榆,心犹不忍施篱栅。 漫立湘水楼,云水共我悠, 采来芳椒叶,送鹊踏枝头。 忍看静伤离人泪,化作相思等闲愁, 岂不我容与,小楫晃轻舟。
潇湘引拼音解读
zhú zhī dōng yuè shuāng shāo tóu ,dì zǐ dāng nián qì lí chóu , shì kàn kē kē bān zhú lèi ,diǎn diǎn xiàng sī jì yōu róu 。 fū rén pī yī shé bái zhǐ ,mò yuàn xiāng jun1 wǎng chí chí , jun1 shān tái xià zòu yáo qǔ ,zhǎng hèn luó shang lèi zhān shī 。 xiāo xiāng yuè yè měi ,shì qǔ yī zūn xiāo xiāng shuǐ , shuǐ zì qīng míng shǎo lèi hén ,yī yè zhǎng fēi yáo chí běi 。 shēng shí yóu wèi jìn yán huān ,chǔ yún màn tiān qíng hé kān , jiāng é sù nǚ zǒng bú jiàn ,dàn wén kōng shān xiǎng jīng chán 。 jun1 shān piāo yáo yǔ ,wǎng lái yān chén shēng sǐ lǚ , jiǔ tiān yù tàn gāo jǐ hé ,sì shuǐ nán cè shēn ruò xǔ 。 chūn lái bǎi huā chà ,xiù shuǐ qīng rú huà , xián sī shè jiāng cǎi fú róng ,què kǒng jiāng xīn shī luó wà 。 bì yù zān chéng sù sī wǎn ,lù lí jǐn shì xuán wū guà , sān yuè fēng chuī dòng sāng yú ,xīn yóu bú rěn shī lí shān 。 màn lì xiāng shuǐ lóu ,yún shuǐ gòng wǒ yōu , cǎi lái fāng jiāo yè ,sòng què tà zhī tóu 。 rěn kàn jìng shāng lí rén lèi ,huà zuò xiàng sī děng xián chóu , qǐ bú wǒ róng yǔ ,xiǎo jí huǎng qīng zhōu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

潇湘引原文,潇湘引翻译,潇湘引赏析,潇湘引阅读答案,出自熙让的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。唐诗宋词鉴赏网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.cxpx.net/shi/1285.html

诗词类别

熙让的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语